Page 4 - 演艺科技2018年第3期
P. 4
    


 
LIGHTING TECHNOLOGY
 
Product Evaluation


1 Clay Paky Scenius Profile [USA]Mike Wood YAO Han-chun(Translate) 


Practical Examples

7 Stage Lighting System Reconstruction of Hangzhou Grand Theatre 

ZHONG Guo-miaowww.yykj.org

AUDIO TECHNOLOGY

Technology Communication

No. 3, 2018 monthly No. 145
 
11 FIR-ward Thinking(Continued): Are Longer Filters and More Taps 
Better? [USA]Pat Brown HONG Mei(Translate)
 

CONTENTS

Practical Examples


17 The Design of Audio System for the Opera Hall of Jiangsu Grand 
Theatre CAI Jian-qing

 
STATEMENT


To better suit in China’s information development BUILDING OF ENTERTAINMENT STADIUM

and expand channel of knowledge & information 
Buildings Acoustics

23 Architectural Acoustics Design of Qingdao Oriental Movie Metropolis exchange of our journal and writer, our journal has 
been embodied by CNKI Chinese Journal Full- 
Grand Theater CUI Yue-wei
text Databases (CJFD) and Chinese, Science and 
26 Acoustic Redesign of Qunxing Theatre in Tianjin
Technology Journal Databases, it pay for the entire 
ZHANG Zi-ya, CAI Chao, MA Hui

fee directly, the fees involve using fee of the article’s 
copyright and reward of our Journal’s manuscript, and 
Technology Communication
also to offer article’s reference which is for free. 

31 Analysis and Application of Dynamic Sculpture Control System
If writer disagree about that article is embodied, 
HOU Peng-qiang, TANG Wei, XIANG Fei
Pleases state to our Journal when writer send the 
manuscript.


Exploration & Contending
 
Outline of Stage Mechanic Equipments and Control System of Lanzhou Authority in Charge China Entertainment Technology Association 
36 Sponsor China Entertainment Technology Association 
Concert Hall LIU Jian-guo, WANG Hong-wu, GONG Jian-xing, et.al.
Supporters

China Musical Instrument Association, 
China Stage Design Institute,

China Art Science & Technology Research Institute, 
VIDEO TECHNOLOGY
China Illumination Engineering Society 

Technology Communication
Publisher & Distributor
Entertainment Technology

40 Augmented Performance in Dance and Theater

[USA] Flavia Sparacino, Christopher Wren, Glorianna Davenport, et.al.
Honorary Director Lao Weijie

Director/Chief Editor Xiong Ying

LIU Yang(Translate)

44 The Production of Ultra HD TV Program Based on IP Technology
Associate Editors-in-Chief
Li Chang, Liu Dean, Du Qing

NIU Rui

Consultative Committee
Cao Lin, Duan Huiwen, Jin Changlie, Jing Fuli,


Li Zhengben, Sui Chunli, Wang Feng, Wang Fujin, 
 Yu Jian

(In Alphabetic Order)Editorial Committee
Bi Qiliang, Bian Liunian, Chen Guoyi, Chen Jianhua, 
Chen Wei, Cui Guangzhong, Dai Xu, Feng Dezhong, 
Gong Kuicheng, Han Baoqiang, Han Chunqi,

Hou Yimeng, Ji Qiao, Li Guoqi, Li Xiaopei, Li Zeqing, 

Liu Changrong, Liu Jun, Liu Wenhao, Ma Lu, Ma Xin, 
Meng Zihou, Miao Peiru, Mu Huaixun, Mu Xiangxin, 
Pan Yunhui, Peng Miaoyan, Sha Xiaolan, Shi Huibin, 

Sun Daqing, Sun Tianwei, Wang Feng,

Wang Jianguo, Wang Jingchi, Wang Xin, 
Wang Zheng, Wang Zhigang, Wei Fakong, 
Wei Zenglai, Wu Sheng, Yao Hanchun,


Yi Tianfu, Yu Jianping, Zhang Xiaofu,

Zhao Dezeng, Zhao Guihua, Zhao Qichang, 
Zheng Quan, Zhou Zhengping

(In Alphabetic Order)
   2   3   4   5   6